Ani strava, ani cvičenie. Čo je receptom dlhovekosti tejto 122 ročnej ženy?

Čo na to hovorí výskum?

Osobné skúsenosti sú síce pekná vec, ale čo hovorí výskum o myšlienkach a hlavných príčinách úmrtí na srdcové príhody a rakovinu?

Štúdie o vplyve mysle na ochorenia srdca sú natoľko známe, že asi nemá ani zmysel sa im tuto nejako podrobne venovať.

Ako sú ale na tom prípady rakoviny?

Podľa Denníka psychosomatického výskumu (Journal of Psychosomatic Research) bolo „extrémne potláčanie hnevu najtypickejšou identifikovanou charakteristikou 160 pacientok s rakovinou prsníka“.

Ďalší výskum zistil nasledovné:  „U pacientov s rakovinou bolo viacerými štúdiami zaznamenané extrémne nízke skóre hnevu. Takéto nízke skóre naznačuje potláčanie, represiu alebo zadržiavanie hnevu. Existujú dôkazy o tom, že potláčaný hnev môže byť prekurzorom rozvoja rakoviny, ale aj faktorom ovplyvňujúci jej rast a progresiu po stanovení diagnózy.“

Záver

Podľa môjho názoru, najzaujímavejšou informáciou v tomto článku o 122 ročnej žene je fakt, že 100 rokov fajčila cigarety bez toho, aby to malo negatívny účinok na jej zdravie.

Prečo ju fajčenie nepriviedlo do hrobu predčasne?

Povedal by som, že preto, lebo „myseľ je dôležitejšia ako životný štýl“.

Zdroj: Badatel.net

 

You may also like...