Bola som už nešťastná z neustále sa kaziacej pračky, začala som sa riadiť týmito pokynmi a odvtedy mám pokoj.

Čo by sme mohli spraviť aby naša práčka fungovala dlhšie, neskákala by a prala by lepšie ? Je na to 7 jednoduchých pravidiel.

1. Boj s vodným kameňom

Ste na omyle, ak si myslíte, že keď nepoužívate režim varu a periete predovšetkým pri nízkych teplotách tak vodný kameň na ohrievacom telese vašej práčky nevznikne. Slovné spojenie „vodný kameň“ je klamlivé. Nazýva sa tak premena nerozpustného uhličitanu vápenatého a horčíka na nerozpustné uhličitany. Tento proces však prebieha pri akejkoľvek plusovej teplote, takže platí: čím vyššia teplota, tým rýchlejší proces.Ak chcete zabrániť vzniku vodného kameňa, môžete pred každým praním použiť špeciálne prostriedky z reklám. To vás však výjde celkom draho. Odstrániť vzniknutý vodný kameň je možné aj  keď spustíte prázdnu práčku v programe „Bavlna 60°C“ alebo v „Režime varu“ s kyselinou citrónovou (15 g na 1 kg bielizne, to znamená na 5 kg bielizne 75 g kyseliny citrónovej). Pri pravidelnom čistení (2-3 krát ročne) na 60°C a v prípade dlhšieho zanedbania odporúčame „Režim varu“.  Samozrejme, potom je potrebné prečistiť aj odtokový filter, keďže odpadnuté kúsky vápenatých usadenín ho môžu upchať.

2. Treba venovať pozornosť odtokovému filtru

Je potrebné aspoň raz za rok vyčistiť odtokový filter. Filter je upchatý, ak práčka nevypúšťa vodu.

Pokračovanie na ďalšej strane!

You may also like...