Tajomstvo je odhalené! Ak niečo veľmi chcete, stačí pre to urobiť jednu jednoduchú vec a tou je..

Všetko však má svoje pravidlá, ktoré fungujú podľa znenia vašej túžby. Ak sa na ňu zameriate a neustále o nej premýšľate, neuskutoční sa. Pýtate sa prečo? Je to preto, že tento systém doslova miluje rovnováhu.

равновесие во вселенной

Ak niečo chcete až priveľmi, systém zlyháva v tom najnevhodnejšom okamihu, pretože tomu prikladáte obrovský význam. Mechanizmus funguje nasledovne: reakciou na niečo, čo naozaj chcete, bude to, že nedostanete nič. Naopak, v prípade, že niečo nechcete, udeje sa všetko tak, ako ste si to nepredstavovali.

как получить желаемое

To však neznamená, že nepotrebujete v živote túžby a želania. Dôležité je, aby ste sa nestali rukojemníkom vlastných túžob. Pozrime sa na príklad zo života. Predpokladajme, že človek si veľmi želá uzatvoriť obchodnú dohodu s inou firmou. Vytvorí si závislosť: „Ak to dokážem, ukážem, že som najlepší.“ Teraz obráti svoje vnímanie a pozornosť len na výsledok, na to, ako silno chce dosiahnuť to, čo si želá.

концентрация на мечте

Pokračovanie na ďalšej strane!

You may also like...